Zarządzanie komunikatami regatowymi

Platforma Upwind24 posiada cały system komunikatów regatowych. Dodawane przez organizatorów komunikaty natychmiastowo wyświetlane są online, zaś ich kopie w formie plików PDF można wydrukować oraz powiesić na tablicy ogłoszeń na miejscu regat.

Dodawanie nowych komunikatów regatowych

Upwind24 posiada cały system komunikatów regatowych. Aby dodać nowy komunikat wystarczy kliknąć w przycisk Dodaj nowy komunikat, a następnie wypełnić poniższy formularz:

Numer komunikatu jest automatycznie zwiększany z każdym kolejnym komunikatem, ale jest również możliwość jego zmiany. Nowy komunikat domyślnie ma ustawioną aktualną datę i czas - w razie potrzeby jest również możliwość zmiany.

Pobieranie i drukowanie komunikatów regatowych

Aby pobrać wygenerowany plik PDF z komunikatem, który to następnie można wydrukować, należy przejść do listy wszystkich komunikatów, z akcji wybrać zieloną ikonę pliku PDF.

 

Wygenerowany plik PDF powinien wyglądać następująco:

 

Wszystkie pola w pliku PDF są automatycznie wygenerowane.

Wyświetlanie komunikatów regatowych

Komunikaty dodane w panelu regat są również automatycznie wyświetlane na stronie regat w zakładce Informacje, w sekcji Tablica ogłoszeń. Dzięki temu zawodnicy oraz widzowie będą na bieżąco z publikowanymi komunikatami regat.