Podział jachtów na grupy

Dzięki funkcjonalności podziału wszystkich jachtów na grupy, Upwind24 pozwala na przeprowadzenie nawet największych regat.

Podział jachtów na klasyfikacje

Klasyfikacja jest grupą jachtów, która jest całkowicie oddzielnie liczona na wynikach. Nie dotyczy to podziału na grupy (złota, srebrna itp) oraz podziału na dodatkowe kategorie (np. wiekowe). Najczęściej klasyfikacja reprezentuję grupę jachtów tej samej klasy.

Po przejściu do zakładki Klasyfikacje i kategorie w panelu regat widoczną mamy listę wszystkich klasyfikacji, formularz dodawania klasyfikacji oraz listę potwierdzonych zgłoszeń do regat.
Uwaga! Jeśli na liście przypisywania jachtów do klasyfikacji nie widać jachtów oznacza to, że albo brakuje zgłoszeń, albo nie potwierdzono żadnego zgłoszenia.

Wykorzystując przycisk akcji przy klasyfikacji możemy przejść do szczegółów klasyfikacji, zmienić jej nazwę lub usunąć (poza klasyfikacją generalną - jej nie można usuwać, ponieważ wymagana jest co najmniej jedna klasyfikacja w regatach).

Przy pomocy kolumny Przypisana klasyfikacja decydujemy do której klasyfikacji powinna zostać przypisana dana jednostka. Pojedynczy jacht może być przypisany włącznie do jednej klasyfikacji.

Automatyczne przypisywanie klasyfikacji

Jeśli w regatach startuje wiele jednostek, nie musimy przypisywać każdej klasyfikacji ręcznie. W tym celu stworzyliśmy narzędzie do automatycznego przypisywania klasyfikacji, które dostępne jest po kliknięciu w przycisk Automatyczne przypisywanie:

 

Przy pomocy powyższego formularza możemy zdecydować według klasy jachtów / płci / wieku, które jednostki powinny zostać przypisane do wybranej klasyfikacji.

Podział jachtów na floty

Floty wykorzystywane są do podziału jachtów danej klasyfikacji na grupy. Zazwyczaj wykorzystywane są gdy ilość jachtów na starcie jest zbyt duża, przez co dana klasyfikacja musi zostać podzielona na mniejsze grupy, które kończą się wyścigami eliminacyjnymi oraz finałami. Uwaga! Każdy jacht może być przypisany wyłącznie do jednej floty w jednym momencie.

 

Aby wyświetlić widok zarządzania flotami, należy wejść w Klasyfikacje i kategorie w panelu regat, a następnie na liście klasyfikacji kliknąć w interesującą nas klasyfikację.

Po dodaniu co najmniej jednej floty, na liście jachtów powinna pojawić się nowa kolumna - Floty. Podobnie jak w przypadku klasyfikacji, przy pomocy tej kolumny możemy zadecydować do której floty powinna zostać przypisana dana jednostka.

Automatyczne przypisywanie flot

 

Oczywiście uciążliwe mogłoby być przypisywanie wielu jachtów ręcznie do flot. W tym celu stworzyliśmy automat dostępny pod przyciskiem Automatyczne przypisywanie > Przypisywanie do flot.

Powyższy automat nieco różni się od automatu odpowiedzialnego za przypisywanie klasyfikacji. Aby dokładnie opisać mechanizm przypisywania flot, posłużymy się następującym przykładem:

Przeprowadzamy regaty, w których dana klasyfikacja (np. Laser) musi zostać podzielona na 3 grupy, ze względu na ilość startujących zawodników. W tym celu tworzymy trzy floty (o tym samym priorytecie, przykładowo 0), np. ŻółtaNiebieska oraz Czerwona. Przed pierwszym wyścigiem musimy podzielić zgłoszonych zawodników na te trzy floty. Wykorzystujemy automat do przypisywania flot wybierając w polu Floty - ŻółtaNiebieska oraz Czerwona. Aktualnie obsługujemy 3 rodzaje przypisywania (opisane poniżej). W naszym przypadku najodpowiedniejszy będzie wybór domyślnego lub naprzemiennego przypisywania. Ponieważ jest to pierwszy wyścig w kolejności przypisywania nie powinniśmy wybierać Według miejsca. Najlepszym wyborem może być kolejność według numeru na żaglu.

Po przeprowadzaniu wszystkich wyścigów eliminacyjnych danego dnia powinniśmy ponownie przypisać jachty do flot (aby pomieszać stawkę oraz wyrównać grupy pod względem poziomu żeglowania). W tym celu w automacie przypisywania flot wybieramy ponownie floty ŻółtaNiebieska oraz Czerwona, rodzaj przypisywania wybieramy domyślny lub naprzemienny, jednak w kolejności przypisywania możemy już wybrać Według miejsca. Powtarzamy tą czynność, dopóki trwają serie eliminacyjne w grupach.

Przed rozpoczęciem serii finałowych zmieniamy nazwy grup (lub usuwamy i tworzymy nowe) - ZłotaSrebrna oraz Brązowa (ważna jest również zmiana priorytetów flot na odpowiedni 3, 2 oraz 1). Ponieważ chcemy aby do grupy złotej trafiła pierwsza 1/3 zawodników, do grupy srebrnej kolejne 1/3 stawki, zaś do grupy brązowej ostatnia 1/3 stawki, w automatycznym przypisywaniu flot wybieramy floty ZłotaSrebrna oraz Brązowa, konieczny jest już wybór rodzaju przypisywania rosnącego - dzięki temu złota będzie najsilniejszą grupą, zaś brązowa najsłabszą, zaś w kolejności przypisywania wybieramy oczywiście Według miejsca.

Różne priorytety flot spowodują, że floty będą rozdzielone na wynikach.

Domyślne przypisywanie

Wykorzystywane często na międzynarodowych regatach. W praktyce jest to najbardziej równe rozłożenie zawodników na floty jeśli chodzi o poziom żeglowania.

1. Żółty
2. Niebieski
3. Czerwony
4. Czerwony
5. Niebieski
6. Żółty
7. Żółty
8. Niebieski
9. Czerwony
10. Czerwony

Rosnące przypisywanie

Wykorzystywane praktycznie zawsze przy podziale na grupy finałowe (złota / srebrna / brązowa). Powoduje, że pierwsza grupa jest najmocniejsza jeśli chodzi o poziom żeglowania, zaś ostatnia najsłabsza. Wszystkie grupy podzielone są po równo, a w przypadku nierównej liczby jachtów, pierwsze grupy będą posiadały o jeden jacht więcej od ostatnich.

1. Żółty
2. Żółty
3. Żółty
4. Niebieski
5. Niebieski
6. Niebieski
7. Czerwony
8. Czerwony
9. Czerwony

Naprzemienne przypisywanie

Najprostszy sposób przypisywania jachtów do flot. Może być wykorzystywany w seriach eliminacyjnych, kiedy chcemy posiadać pomieszane grupy pod względem poziomu żeglowania. W teorii wszystkie grupy powinny mieć podobny poziom żeglowania jeśli posortujemy po zajmowanych miejscach, jednak w praktyce często okazuje się, że pierwsze grupy mogą być nieco silniejsze od ostatnich.

1. Żółty
2. Niebieski
3. Czerwony
4. Żółty
5. Niebieski
6. Czerwony
7. Żółty
8. Niebieski
9. Czerwony

Podział jachtów na kategorie

W przypadku gdy jachty ścigają się w tej samej stawce, a na wynikach chcielibyśmy wyodrębnić np. klasyfikację kobiet i mężczyzn lub klasyfikacje wiekowe - wykorzystajmy w tym przypadku kategorie. Zaletą kategorii jest możliwość przypisania wielu kategorii do jednego jachtu oraz brak powiązania z podziałem na floty.

 

Podział jachtów na kategorie jest bardzo podobny do podziału na klasyfikacje oraz floty, z tą różnicą że dana jednostka może zostać przypisana do więcej niż jednej kategorii. Oprócz tego, przypisanie do kategorii nie ma wpływu na floty.

Automatyczne przypisywanie kategorii

 

Automat odpowiedzialny za przypisywanie kategorii znajduje się w tym samym miejscu co automat do przypisywania flot - pod przyciskiem Automatyczne przypisywanie > Przypisywanie do kategorii.

 

W automacie najpierw wybieramy kategorie, które chcemy automatycznie przypisać, a następnie określamy kryteria płci lub wieku. W przypadku gdy nie istnieje górna lub dolna granica wieku, pozostawiamy to pole puste.