Konfiguracja zgłoszeń do regat

Wystarczy parę minut aby skonfigurować i otworzyć zgłoszenia do Twoich regat wszystkim żeglarzom.

Jeśli posiadasz konto organizatora z utworzonymi regatami, zacznijmy od zalogowania się do panelu. Następnie przechodzimy do zakładki "Ustawienia" w lewym menu pod wybranymi regatami.

Na podstronie z ustawieniami posiadamy 2 sekcje poświęcone konfiguracji zgłoszeń - "Ustawienia zgłoszeń" oraz "Terminy zgłoszeń do regat".

Zaczynając od pierwszej sekcji "Ustawienia zgłoszeń" naszym pierwszym polem jest "Dodatkowo wymagane pola przy zgłoszeniach".

Tutaj możemy wybrać z listy dodatkowe pola, które wszyscy zawodnicy będą musieli podać, aby wysłać pomyślnie swoje zgłoszenie. Na przykład możemy tutaj wymusić aby każdy zawodnik podawał numer swojej licencji oraz nazwę klubu żeglarskiego.

Każde zgłoszenie do regat posiada flagę określającą czy zgłoszenie zostało potwierdzone przez organizatora. Jeśli nie chcemy oznaczać każdego zgłoszenia jako potwierdzone, możemy zaznaczyć pole "Automatycznie potwierdzaj nowe zgłoszenia do regat", a wszystkie otrzymane zgłoszenia będą automatycznie przez nas potwierdzone.

Jeśli chcemy otrzymywać powiadomienie email o każdym nowym zgłoszeniu do regat zaznaczmy kolejne pole "Otrzymuj powiadomienia na adres email w przypadku nowych zgłoszeń".

W przypadku gdy nasz pakiet regatowy posiada możliwość obsługi płatności online za zgłoszenia w ustawieniach widoczne będą 2 dodatkowe pola potrzebne do podpięcia naszego konta PayPal. Jeśli nie chcemy obsługiwać płatności online, pozostawmy te pola puste. W celu szczegółowej instrukcji jak pozyskać dane PayPal odsyłam Cię do oddzielnego poradnika.

Ostatnim polem w tej sekcji jest lista kolumn widocznych na liście zgłoszeń. Jak już pewnie wiesz z poprzedniego poradnika, po oznaczeniu pola "Wyświetl listę zgłoszeń" wszystkie otrzymane zgłoszenia do regat będą wyświetlane  użytkownikom na indywidualnej stronie regat w oddzielnej zakładce. W tym polu możemy zaznaczyć dodatkowe kolumny, które chcielibyśmy wyświetlić w tabeli ze zgłoszeniami. Część z nich jest domyślnie zaznaczona oraz obowiązkowa.

Drugą sekcją ustawień są "Terminy zgłoszeń do regat". Każdy termin zgłoszeń określany jest zakresem dat, listą klas jachtów oraz informacjami o płatności. Posiadamy możliwość dodawania nielimitowanej ilości terminów zgłoszeń do regat, aby móc szczegółowo określić w jakich datach, jakie klasy, jakie będą opłacać wpisowe do regat.

Aby dodać nowy termin zgłoszeń do regat klikamy w zielony plus, a następnie określamy daty, w których później wybrane klasy jachtów będą mogły się zgłaszać do regat. Po podaniu zakresu dat, wybieramy z listy "Dostępnych klas jachtów" klasy, których obowiązuje dany termin zgłoszeń.

Uwaga - na liście dostępne są wyłącznie klasy, które wybraliśmy przy definiowaniu i tworzeniu nowych regat w systemie.

Następnie wprowadzamy kwotę oraz wybieramy walutę i rodzaj płatności. Aktualnie w systemie dodane są 2 waluty - PLN oraz EUR. W przypadku opłaty wpisowego w innej walucie prosimy o kontakt z nami, a wprowadzimy wtedy dodatkową walutę do listy wyboru.

W przypadku rodzaju płatności innego niż "Płatność online" kwota oraz waluta pełnią rolę wyłącznie informacyjną, a pole tekstowe "Dodatkowe informacje dotyczące płatności" powinno zawierać instrukcje jak zgłaszający się do regat może opłacić swoje wpisowe. Treść tego pola wspólnie z kwotą, walutą oraz rodzajem płatności wyświetlana będzie przy zgłoszeniu oraz po pomyślnym wysłaniu zgłoszenia przez zainteresowanego.

W przypadku wyboru "Płatności online" wprowadzona kwota oraz waluta przekazywane są do systemu PayPal, który automatycznie obsłuży płatności, a następnie po zaksięgowaniu wpłaty oznaczy odpowiednie zgłoszenia w systemie Upwind24 jako opłacone. Wtedy również, każdy żeglarz zgłaszający się do regat zostanie automatycznie przekierowany do systemu PayPal w celu opłacenia wpisowego lub jeśli zdecyduje się na wpłatę później, otrzyma odpowiedni link do płatności w oddzielnej wiadomości email.

Uwaga: pamiętaj aby uzupełnić odpowiednie pola z danymi PayPal aby rodzaj płatności online działał poprawnie!

"Dodatkowe informacje dotyczące płatności" mogą zawierać przykładowo dane potrzebne do wykonania tradycyjnego przelewu, jeśli decydujemy się na płatności poza systemem Upwind24.

W ramach przykładu załóżmy, że chcemy aby w terminie 5-18 marca zawodnicy klasy Laser 4.7 płacili 60 PLN wpisowego, zaś po 18 marca aż do rozpoczęcia regat (w naszym przypadku 29 marca) opłata za wpisowe dla klasy Laser 4.7 wynosiła już 80 PLN. W tym celu dodajemy 2 oddzielne terminy zgłoszeń i konfigurujemy je w widoczny na powyższym zrzucie ekranu sposób.

Dodatkowo możemy utworzyć 3 termin zgłoszeń do regat, który będzie określać wpisowe dla pozostałych klas - Laser Radial oraz Laser Standard, które to będzie wynosić 80 PLN przez cały okres zgłoszeń aż do rozpoczęcia regat, czyli 29 marca.

Po wprowadzeniu terminów zgłoszeń oraz zmian w ustawieniach, pamiętajmy aby zapisać zmiany klikając przycisk "Zapisz".