Import zgłoszeń

System Upwind24 obsługuje w pełni zgłoszenia online dla osób zarejestrowanych z typem konta Żeglarz. Mamy jednak świadomość, że nie wszyscy uczestnicy zgłoszą się online. W tym celu umożliwiamy dodawanie pojedynczych zgłoszeń do regat przez organizatora przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia (dostępny pod przyciskiem Dodaj nowe zgłoszenie).

Niestety dodawanie dużej ilości zgłoszeń poprzez powyższy formularz może stać się problematyczne oraz bardzo czasochłonne. W tym celu wprowadziliśmy import zgłoszeń z pliku XLS (Excel).

Import zgłoszeń

W celu zaimportowania zgłoszeń przechodzimy do podstrony Zgłoszenia w panelu regat. Klikając w przycisk Import / Export, a następnie Importuj zgłoszenia, wyświetlone zostanie okienko z możliwością pobrania szablonu XLS.

Importowany plik XLS musi być oparty o ten szablon, w przeciwnym razie import nie zostanie pomyślnie zakończony.

W szablonie widzimy kolumny z podpisanym każdym polem. Każdy nowy wiersz w pliku XLS reprezentuje nowe zgłoszenie. Po dodaniu do szablonu wszystkich zgłoszeń (jeśli brakuje nam jakiś informacji - pozostawiamy te pola puste) możemy przejść do importu zgłoszeń przy wykorzystaniu pliku Excel. W tym celu wybieramy utworzony plik XLS, a następnie klikamy Importuj.

Opis pól pliku XLS

Narodowość - 3 litery reprezentujące kraj, który reprezentuje dana jednostka (litery narodowości na żaglu).

Klasa - pełna nazwa klasy w formie, w jakiej wybraliśmy przy tworzeniu / edycji regat.

Opłacone / Potwierdzone - możliwe wartości Tak / Nie.

Płeć - płeć zawodnika, możliwe wartości Mężczyzna / Kobieta lub w skrócie M / K.

Klub żeglarski - pełna nazwa klubu żeglarskiego, który reprezentuje dany zawodnik.

Data urodzenia - data w formacie RRRR-MM-DDD, możliwe jest również podanie wyłącznie roku urodzenia.