API

Dostępne punkty końcowe API:

Dostępne parametry zapytania:
name: filtrowanie nazwy regat
limit: ograniczenie liczby zwracanych regat (domyślnie 20)
offset: (domyślnie 0)

Przykładowe zapytanie przy wykorzystaniu PHP Wrapper:

<?php
/**
 * Get your API credentials at https://www.upwind24.com/panel/api-access
 */
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use \Upwind24\Api;

$api = new Api($clientId, $secretId);

var_dump(
  $api->get('/regatta', [
    'name' => 'puchar',
    'limit' => 3,
    'offset' => 0,
  ])
);
?>

Przykładowa odpowiedź JSON z WebAPI:

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "59d8977145771767ba6b12c3",
      "slug": "final-pucharu-polski-klasy-laser-2017",
      "name": "Fina\u0142 Pucharu Polski Klasy Laser"
    },
    {
      "id": "5961d2b8ebf7f12ef160298a",
      "slug": "puchar-dwojki-ccec-pol-2017",
      "name": "Puchar Dw\u00f3jki CCEC POL"
    },
    {
      "id": "5961d445ebf7f12f090b4ea5",
      "slug": "puchar-dziwnowa-2017",
      "name": "Puchar Dziwnowa"
    }
  ],
  "meta": {
    "copyright": "Copyright 2018 \u00a9 Upwind24",
    "version": "1.0",
    "timestamp": 1516172850
  }
}

Metoda zwracająca pełne informacje o wybranych regatach. Jako parametr {regatta-id} możemy przekazać ID lub SLUG wybranych regat.

Przykładowe zapytanie przy wykorzystaniu PHP Wrapper:

<?php
/**
 * Get your API credentials at https://www.upwind24.com/panel/api-access
 */
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use \Upwind24\Api;

$api = new Api($clientId, $secretId);

var_dump(
  $api->get('/regatta/5995c26645771708e12a8ae2')
);
?>

Przykładowa odpowiedź JSON z WebAPI:

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "5995c26645771708e12a8ae2",
    "slug": "xxiv-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-jachtow-kabinowych-2017",
    "name": "XXIV Mi\u0119dzynarodowe Mistrzostwa Polski Jacht\u00f3w Kabinowych",
    "date_from": 1506549600,
    "date_to": 1506722400,
    "description": "<div class=\"row\">\r\n<div class=\"col-sm-6\">\r\n<h5>Czwartek (17.08.2017):<\/h5>\r\n<p><strong>14:00 - 18:00<\/strong>&nbsp;- Przybycie zawodnik&oacute;w i pierwsze pomiary.<\/p>\r\n<p><strong>16:00 - 20:00<\/strong>&nbsp;- Zgloszenia w biurze regat.<\/p>\r\n<h5>Pi\u0105tek (18.08.2017):<\/h5>\r\n<p><strong>08:00 - 09:30<\/strong>&nbsp;- Pomiary i zg\u0142oszenia (ci\u0105g dalszy).<\/p>\r\n<p><strong>10:00<\/strong>&nbsp;- Otwarcie regat.<\/p>\r\n<p><strong>11:00<\/strong>&nbsp;- Start do I wy\u015bcigu.<\/p>\r\n<p><strong>18:00 - 21:00<\/strong>&nbsp;- Grill dla uczestnik&oacute;w regat.<\/p>\r\n<\/div>\r\n<div class=\"col-sm-6\">\r\n<h5>Sobota (19.08.2017):<\/h5>\r\n<p><strong>10:00<\/strong>&nbsp;- Start do kolejnych wy\u015bcig&oacute;w.<\/p>\r\n<p><strong>18:00 - 21:00<\/strong>&nbsp;- Pocz\u0119stunek \"Kurczak po Gi\u017cycku w z\u0142otej k\u0105pieli\" + ...<\/p>\r\n<p><strong>20:30<\/strong>&nbsp;- Ognisko w porcie Ekomarina - integracja po \u017ceglarsku.<\/p>\r\n<h5>Niedziela (20.08.2017):<\/h5>\r\n<p><strong>10:00<\/strong>&nbsp;- Start do kolejnych wy\u015bcig&oacute;w w tym wy\u015bcig o B\u0142\u0119kitn\u0105 Wst\u0119g\u0119 Jeziora Niegocin.<\/p>\r\n<p><strong>15:00<\/strong>&nbsp;- Uroczysto\u015b\u0107 zako\u0144czenia regat, rozdanie puchar&oacute;w i dyplom&oacute;w, losowanie nagr&oacute;d.<\/p>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>W ramach&nbsp;<a href=\"..\/..\/..\/..\/regatta\/xxiv-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-jachtow-kabinowych-2017\">XXIV MMPJK<\/a>&nbsp;rozgrywane s\u0105 r&oacute;wnie\u017c&nbsp;<a href=\"..\/..\/..\/..\/regatta\/xxiv-mmpjk-korsarskie-regaty-o-luske-trzeciego-leszcza-2017\">Korsarskie Regaty o \u0141usk\u0119 Trzeciego Leszcza<\/a>&nbsp;oraz&nbsp;<a href=\"..\/..\/..\/..\/regatta\/xxiv-mmpjk-blekitna-wstega-jeziora-niegocin-2017\">B\u0142\u0119kitna Wst\u0119ga Jeziora Niegocin<\/a>.<\/p>",
    "venue": {
      "name": "Gi\u017cycko, Polska",
      "latitude": 54.031345201671,
      "longitude": 21.773246603488
    },
    "documents": [
      {
        "name": "Zawiadomienie o regatach",
        "file": "http:\/\/upwind24.test\/regatta\/xxiv-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-jachtow-kabinowych-2017\/file\/zawiadomienie-o-regatach-xxiv-mpjk-2017-wersja-kocowa.pdf"
      },
      {
        "name": "Zg\u0142oszenie do regat",
        "file": "http:\/\/upwind24.test\/regatta\/xxiv-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-jachtow-kabinowych-2017\/file\/zgoszenie-do-regat-xxiv-mpjk-2017-wersja-ost-1-1.pdf"
      },
      {
        "name": "Wyniki oficjalne - Tango",
        "file": "http:\/\/upwind24.test\/regatta\/xxiv-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-jachtow-kabinowych-2017\/file\/wyniki-oficjalne-tango.pdf"
      },
      {
        "name": "Wyniki oficjalne - T1",
        "file": "http:\/\/upwind24.test\/regatta\/xxiv-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-jachtow-kabinowych-2017\/file\/wyniki-oficjalne-t1.pdf"
      },
      {
        "name": "Wyniki oficjalne - T2",
        "file": "http:\/\/upwind24.test\/regatta\/xxiv-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-jachtow-kabinowych-2017\/file\/wyniki-oficjalne-t2.pdf"
      },
      {
        "name": "Wyniki oficjalne - T3",
        "file": "http:\/\/upwind24.test\/regatta\/xxiv-miedzynarodowe-mistrzostwa-polski-jachtow-kabinowych-2017\/file\/wyniki-oficjalne-t3.pdf"
      }
    ],
    "dinghies": [
      "Sympathy 600",
      "T1",
      "T2",
      "T3",
      "Tango",
      "\u017bagle 500"
    ],
    "image": "http:\/\/upwind24.test\/media\/cache\/resolve\/background\/uploads\/files\/5995c2a14577177a091317f4.jpg",
    "modified": 1503230929,
    "created": 1502986854
  },
  "meta": {
    "copyright": "Copyright 2018 \u00a9 Upwind24",
    "version": "1.0",
    "timestamp": 1516173092
  }
}

Metoda zwracająca listę ogłoszeń dodanych i opublikowanych na stronie wybranych regat.
Jako parametr {regatta-id} przekazujemy ID lub SLUG wybranych regat.

Przykładowe zapytanie przy wykorzystaniu PHP Wrapper:

<?php
/**
 * Get your API credentials at https://www.upwind24.com/panel/api-access
 */
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use \Upwind24\Api;

$api = new Api($clientId, $secretId);

var_dump(
  $api->get('/regatta/5995c26645771708e12a8ae2/notice-board')
);
?>

Przykładowa odpowiedź JSON z WebAPI:

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "number": 1,
      "content": "Zmiana tre\u015bci pkt. 11 zawiadomienia do regat XXIV Mistrzostw Polski Jacht\u00f3w Kabinowych.\r\n\r\nNowa tre\u015b\u0107:\r\nOp\u0142ata protestowa wynosi 100 z\u0142 w przypadku protestu technicznego. Inne protesty s\u0105 bezp\u0142atne.",
      "added_by": "Komisja S\u0119dziowska",
      "arbiter": {
        "title": null,
        "name": "Andrzej Nowicki"
      },
      "created": 1503039780
    },
    {
      "number": 2,
      "content": "1. W dniu 18-08-2017 planuje si\u0119 rozegranie: 5 wy\u015bcig\u00f3w.\r\n\r\n2. grupy startowe:\r\nGrupa I: TANGO - flaga \"D\" MKS\r\nGrupa II: Sigma i Open - flaga \"E\" MKS\r\nGrupa III: T1 - flaga \"F\" MKS\r\nGrupa IV: T2 - flaga \"G\" MKS\r\nGrupa V: T3 - flaga \"T\" MKS",
      "added_by": "Komisja S\u0119dziowska",
      "arbiter": {
        "title": null,
        "name": "Andrzej Nowicki"
      },
      "created": 1503043140
    }
  ],
  "meta": {
    "copyright": "Copyright 2018 \u00a9 Upwind24",
    "version": "1.0",
    "timestamp": 1516173316
  }
}

Metoda zwracająca listę zgłoszonych załóg wyłącznie jeśli lista opublikowana jest na stronie regat.

W przypadku gdy użytkownik, którego klucze API wykorzystujemy, jest również właścicielem wybranych regat, zwracane dane uzupełnione będą o dodatkowe pola oraz zaznaczenie opcji publikacji zgłoszeń nie jest wymagane.

Przykładowe zapytanie przy wykorzystaniu PHP Wrapper:

<?php
/**
 * Get your API credentials at https://www.upwind24.com/panel/api-access
 */
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use \Upwind24\Api;

$api = new Api($clientId, $secretId);

var_dump(
  $api->get('/regatta/5995c26645771708e12a8ae2/entries')
);
?>

Przykładowa odpowiedź JSON z WebAPI:

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "5a59db8474e44b00f60c4f42",
      "paid": true,
      "confirmed": true,
      "boat": {
        "nationality": "POL",
        "sail_number": "1",
        "name": null,
        "helmsman": {
          "first_name": "Zawodnik",
          "last_name": "Regat 1",
          "sailing_club": null,
          "dob": null, // Only for regatta owners
          "gender": 1, // Only for regatta owners
          "isaf_id": null, // Only for regatta owners
          "license": null, // Only for regatta owners
          "medical_examination_expiry_date": null // Only for regatta owners
        },
        "crew": [],
        "ad_license": null // Only for regatta owners
      },
      "modified": 1515838269,
      "created": 1515838269,
      "price": null, // Only for regatta owners
      "currency": null // Only for regatta owners
    },
    {
      "id": "5a59db8474e44b00f60c4f46",
      "paid": true,
      "confirmed": true,
      "boat": {
        "nationality": "POL",
        "sail_number": "2",
        "name": null,
        "helmsman": {
          "first_name": "Zawodnik",
          "last_name": "Regat 2",
          "sailing_club": null,
          "dob": null, // Only for regatta owners
          "gender": 1, // Only for regatta owners
          "isaf_id": null, // Only for regatta owners
          "license": null, // Only for regatta owners
          "medical_examination_expiry_date": null // Only for regatta owners
        },
        "crew": [],
        "ad_license": null // Only for regatta owners
      },
      "modified": 1515838269,
      "created": 1515838269,
      "price": null, // Only for regatta owners
      "currency": null // Only for regatta owners
    }
  ],
  "meta": {
    "copyright": "Copyright 2018 \u00a9 Upwind24",
    "version": "1.0",
    "timestamp": 1516173744
  }
}

Metoda zwracająca pełne wyniki regat dla wszystkich klasyfikacji oraz flot. Jako parametr {regatta-id} przekazujemy ID lub SLUG wybranych regat.

W przypadku gdy użytkownik, którego klucze API wykorzystujemy, jest również właścicielem wybranych regat, zwracane dane uzupełnione będą o dodatkowe pola oraz zaznaczenie opcji publikacji zgłoszeń nie jest wymagane.

Przykładowe zapytanie przy wykorzystaniu PHP Wrapper:

<?php
/**
 * Get your API credentials at https://www.upwind24.com/panel/api-access
 */
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use \Upwind24\Api;

$api = new Api($clientId, $secretId);

var_dump(
  $api->get('/regatta/5995c26645771708e12a8ae2/results')
);
?>

Przykładowa odpowiedź JSON z WebAPI:

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "name": "Generalna (Gold)",
      "results": [
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f45",
          "overall_place": 1,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072874e44b01a57887b2",
            "name": "Gold"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "1",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 1",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 1,
              "points": 1,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 5,
              "points": 5,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 1,
              "points": 1,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 7,
          "nett_points": 2,
          "modified": 1515849656,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f61",
          "overall_place": 2,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072874e44b01a57887b2",
            "name": "Gold"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "6",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 6",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 1,
              "points": 1,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 1,
              "points": 1,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 4,
              "points": 4,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            }
          ],
          "total_points": 6,
          "nett_points": 2,
          "modified": 1515849658,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f5b",
          "overall_place": 3,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072874e44b01a57887b2",
            "name": "Gold"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "5",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 5",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 5,
              "points": 5,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 1,
              "points": 1,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 3,
              "points": 3,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 9,
          "nett_points": 4,
          "modified": 1515849658,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f55",
          "overall_place": 4,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072874e44b01a57887b2",
            "name": "Gold"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "4",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 4",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 4,
              "points": 4,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 2,
              "points": 2,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 2,
              "points": 2,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 8,
          "nett_points": 4,
          "modified": 1515849658,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f67",
          "overall_place": 5,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072874e44b01a57887b2",
            "name": "Gold"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "7",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 7",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 2,
              "points": 2,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 2,
              "points": 2,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 5,
              "points": 5,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            }
          ],
          "total_points": 9,
          "nett_points": 4,
          "modified": 1515849658,
          "created": 1515838340
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Generalna (Silver)",
      "results": [
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f49",
          "overall_place": 1,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072d74e44b01a762f312",
            "name": "Silver"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "2",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 2",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 2,
              "points": 2,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 4,
              "points": 4,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 1,
              "points": 1,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 7,
          "nett_points": 3,
          "modified": 1515849655,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f4f",
          "overall_place": 2,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072d74e44b01a762f312",
            "name": "Silver"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "3",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 3",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 3,
              "points": 3,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 3,
              "points": 3,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 2,
              "points": 2,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 8,
          "nett_points": 5,
          "modified": 1515849656,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f6d",
          "overall_place": 3,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072d74e44b01a762f312",
            "name": "Silver"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "8",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 8",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 3,
              "points": 3,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 3,
              "points": 3,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 3,
              "points": 3,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 9,
          "nett_points": 6,
          "modified": 1515849659,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f73",
          "overall_place": 4,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072d74e44b01a762f312",
            "name": "Silver"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "9",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 9",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 4,
              "points": 4,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 4,
              "points": 4,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 4,
              "points": 4,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 12,
          "nett_points": 8,
          "modified": 1515849660,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f79",
          "overall_place": 5,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072d74e44b01a762f312",
            "name": "Silver"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "10",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 10",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 5,
              "points": 5,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 5,
              "points": 5,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 5,
              "points": 5,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 15,
          "nett_points": 10,
          "modified": 1515849660,
          "created": 1515838340
        }
      ]
    }
  ],
  "meta": {
    "copyright": "Copyright 2018 \u00a9 Upwind24",
    "version": "1.0",
    "timestamp": 1516174047
  }
}

Metoda zwracająca pełną listę klasyfikacji dla wybranych regat.
Jako parametr {regatta-id} przekazujemy ID lub SLUG wybranych regat.

Przykładowe zapytanie przy wykorzystaniu PHP Wrapper:

<?php
/**
 * Get your API credentials at https://www.upwind24.com/panel/api-access
 */
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use \Upwind24\Api;

$api = new Api($clientId, $secretId);

var_dump(
  $api->get('/regatta/5995c26645771708e12a8ae2/classification')
);
?>

Przykładowa odpowiedź JSON z WebAPI:

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "5995c26645771708e12a8ae5",
      "name": "Tango"
    },
    {
      "id": "599696af4577175c844925b2",
      "name": "T1"
    },
    {
      "id": "599696b44577175c844925b3",
      "name": "T2"
    },
    {
      "id": "599696b64577175dbe7f7182",
      "name": "T3"
    }
  ],
  "meta": {
    "copyright": "Copyright 2018 \u00a9 Upwind24",
    "version": "1.0",
    "timestamp": 1516174717
  }
}

Metoda zwracająca wyniki dla wybranej klasyfikacji w tym samym formacie co pełne wyniki regat. Dane zwrócone są wyłącznie jeśli organizator regat opublikował je na stronie regat.
Jako parametr {regatta-id} przekazujemy ID lub SLUG wybranych regat.

W przypadku gdy użytkownik, którego klucze API wykorzystujemy, jest również właścicielem wybranych regat, zwracane dane uzupełnione będą o dodatkowe pola oraz zaznaczenie opcji publikacji zgłoszeń nie jest wymagane.

Przykładowe zapytanie przy wykorzystaniu PHP Wrapper:

<?php
/**
 * Get your API credentials at https://www.upwind24.com/panel/api-access
 */
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use \Upwind24\Api;

$api = new Api($clientId, $secretId);

var_dump(
  $api->get('/regatta/5995c26645771708e12a8ae2/classification/5995c26645771708e12a8ae5/results')
);
?>

Przykładowa odpowiedź JSON z WebAPI:

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "name": "Generalna (Gold)",
      "results": [
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f45",
          "overall_place": 1,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072874e44b01a57887b2",
            "name": "Gold"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "1",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 1",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 1,
              "points": 1,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 5,
              "points": 5,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 1,
              "points": 1,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 7,
          "nett_points": 2,
          "modified": 1515849656,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f61",
          "overall_place": 2,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072874e44b01a57887b2",
            "name": "Gold"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "6",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 6",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 1,
              "points": 1,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 1,
              "points": 1,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 4,
              "points": 4,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            }
          ],
          "total_points": 6,
          "nett_points": 2,
          "modified": 1515849658,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f5b",
          "overall_place": 3,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072874e44b01a57887b2",
            "name": "Gold"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "5",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 5",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 5,
              "points": 5,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 1,
              "points": 1,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 3,
              "points": 3,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 9,
          "nett_points": 4,
          "modified": 1515849658,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f55",
          "overall_place": 4,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072874e44b01a57887b2",
            "name": "Gold"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "4",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 4",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 4,
              "points": 4,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 2,
              "points": 2,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 2,
              "points": 2,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 8,
          "nett_points": 4,
          "modified": 1515849658,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f67",
          "overall_place": 5,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072874e44b01a57887b2",
            "name": "Gold"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "7",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 7",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 2,
              "points": 2,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 2,
              "points": 2,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 5,
              "points": 5,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            }
          ],
          "total_points": 9,
          "nett_points": 4,
          "modified": 1515849658,
          "created": 1515838340
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Generalna (Silver)",
      "results": [
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f49",
          "overall_place": 1,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072d74e44b01a762f312",
            "name": "Silver"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "2",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 2",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 2,
              "points": 2,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 4,
              "points": 4,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 1,
              "points": 1,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 7,
          "nett_points": 3,
          "modified": 1515849655,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f4f",
          "overall_place": 2,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072d74e44b01a762f312",
            "name": "Silver"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "3",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 3",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 3,
              "points": 3,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 3,
              "points": 3,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 2,
              "points": 2,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 8,
          "nett_points": 5,
          "modified": 1515849656,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f6d",
          "overall_place": 3,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072d74e44b01a762f312",
            "name": "Silver"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "8",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 8",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 3,
              "points": 3,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 3,
              "points": 3,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 3,
              "points": 3,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 9,
          "nett_points": 6,
          "modified": 1515849659,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f73",
          "overall_place": 4,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072d74e44b01a762f312",
            "name": "Silver"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "9",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 9",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 4,
              "points": 4,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 4,
              "points": 4,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 4,
              "points": 4,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 12,
          "nett_points": 8,
          "modified": 1515849660,
          "created": 1515838340
        },
        {
          "id": "5a59db8474e44b00f60c4f79",
          "overall_place": 5,
          "categories": [],
          "fleet": {
            "id": "5a5a072d74e44b01a762f312",
            "name": "Silver"
          },
          "boat": {
            "nationality": "POL",
            "sail_number": "10",
            "name": null,
            "helmsman": {
              "first_name": "Zawodnik",
              "last_name": "Regat 10",
              "sailing_club": null,
              "dob": null, // Returned only for regatta owner
              "gender": 1, // Returned only for regatta owner
              "isaf_id": null, // Returned only for regatta owner
              "license": null, // Returned only for regatta owner
              "medical_examination_expiry_date": null // Returned only for regatta owner
            },
            "crew": [],
            "ad_license": null // Returned only for regatta owner
          },
          "races": [
            {
              "race": 1,
              "place": 5,
              "points": 5,
              "abbreviation": null,
              "discard": true
            },
            {
              "race": 2,
              "place": 5,
              "points": 5,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            },
            {
              "race": 3,
              "place": 5,
              "points": 5,
              "abbreviation": null,
              "discard": false
            }
          ],
          "total_points": 15,
          "nett_points": 10,
          "modified": 1515849660,
          "created": 1515838340
        }
      ]
    }
  ],
  "meta": {
    "copyright": "Copyright 2018 \u00a9 Upwind24",
    "version": "1.0",
    "timestamp": 1516174047
  }
}